februar 2020marts 2020april 2020maj 2020juni 2020juli 2020
Lø 1 Sø 1 On 1 Fr 1 Ma 1 2. PinsedagOn 1
Sø 2 Ma 2 10To 2 Lø 2 Ti 2 Øvning på EllemarksskolenTo 2
Ma 3 06Ti 3 Fr 3 Sø 3 On 3 Fr 3
Ti 4 On 4 Lø 4 Ma 4 19To 4 Lø 4
On 5 To 5 Sø 5 PalmesøndagTi 5 ½ times spil før forårskoncerten på Gymnasiet.
Mødetid 18:00 / Øvning på Ellemarksskolen
Fr 5 Sø 5
To 6 Fr 6 Ma 6 15On 6 Lø 6 Ma 6 28
Fr 7 Lø 7 Ti 7 Øvning på EllemarksskolenTo 7 Sø 7 Ti 7
Lø 8 Sø 8 On 8 Fr 8 Store bededagMa 8 24On 8
Sø 9 Ma 9 11To 9 SkærtorsdagLø 9 Ti 9 To 9
Ma 10 07Ti 10 Øvning på EllemarksskolenFr 10 LangfredagSø 10 On 10 Fr 10
Ti 11 On 11 Lø 11 Ma 11 20To 11 Lø 11
On 12 To 12 Sø 12 PåskedagTi 12 Fr 12 Sø 12
To 13 Fr 13 Ma 13 2. PåskedagOn 13 Lø 13 Ma 13 29
Fr 14 Lø 14 Ti 14 To 14 Sø 14 Ti 14
Lø 15 Sø 15 On 15 Fr 15 Ma 15 25On 15
Sø 16 Ma 16 12To 16 Lø 16 Ti 16 To 16
Ma 17 08Ti 17 Fr 17 Sø 17 On 17 Fr 17
Ti 18 On 18 Lø 18 Ma 18 21To 18 Lø 18
On 19 To 19 Sø 19 Ti 19 Øvning på EllemarksskolenFr 19 Sø 19
To 20 Fr 20 Ma 20 17On 20 Lø 20 Ma 20 30
Fr 21 Lø 21 Ti 21 Øvning på EllemarksskolenTo 21 Kristi HimmelfartsdagSø 21 Ti 21
Lø 22 Sø 22 On 22 Fr 22 Ma 22 26On 22
Sø 23 2 times spil til Herfølge Borgerforeninges fastelavnsfest i HerfølgehallenMa 23 13To 23 Lø 23 Ti 23 To 23
Ma 24 09Ti 24 Øvning på EllemarksskolenFr 24 Roskildebal med BGD. Fællesorkestret indlederSø 24 On 24 Fr 24
Ti 25 Øvning på EllemarksskolenOn 25 Lø 25 Ma 25 22To 25 Lø 25
On 26 To 26 Sø 26 Ti 26 Fr 26 Sø 26
To 27 Fr 27 Bal med Jydsk på Næsen. Fællesorkestret indlederMa 27 18On 27 Lø 27 Ma 27 31
Fr 28 Åbent Hus/DanseCafé på Teaterbygningen/Ellemarksskolen: Bal med 'os-selv'Lø 28 Ti 28 To 28 Sø 28 Ti 28
Lø 29 Sø 29 On 29 Fr 29 Bal med Mads Hansens Kapel. Fællesorkestret indlederMa 29 27On 29
Ma 30 14To 30 Lø 30 Ti 30 To 30
Ti 31 Sø 31 Pinsedag Fr 31